EURES
Mes užtikriname laisvą darbuotojų judėjimą Europoje
Naujienos ir renginiai Naujienos

Naujienos

Kaip darbdaviai gali pasirengti naujam mišriam darbo metodui

Remiantis nauja apklausa, po pandemijos dauguma ES darbuotojų norėtų dirbti iš namų bent kelias dienas per savaitę. Šis mišrus modelis suteikia įmonėms naujų galimybių diegti naujus darbo metodus. Į ką įmonės turėtų atsižvelgti įgyvendindamos šį naują modelį? Nauja  apklausa kurią atliko Eurofound  parodė, kad dauguma ES darbuotojų bent retkarčiais labiau norėtų dirbti namuose (nesant COVID-19 apribojimų), o populiariausias pasirinkimas – hibridinis darbo metodas (32 proc.). Daugelis įmonių vis dar bando suprasti, ką joms reiškia mišrus darbo metodas, ir kaip jos gali prisitaikyti prie šios naujos tendencijos, kad ir toliau dirbtų našiai. Daugeliui bendrovių, norinčių pradėti dirbti mišriai, reikės stipriai pakeisti darbo kultūrą ir parengti naują politiką bei tvarką. Įmonėms, kurios nepritaria lanksčioms darbo formoms, kyla didesnės darbuotojų kaitos ir mažesnės darbuotojų motyvacijos pavojus. Be to, tokias įmones darbo ieškantys ir galimai įdarbinti asmenys gali laikyti mažiau patraukliomis. Tad, ką įmonės turėtų apsvarstyti, siekdamos įgyvendinti mišrų darbo metodą? Atlikti rizikos vertinimą Nuo pandemijos pradžios daug kalbėta apie būtinybę darbdaviams įsiklausyti į savo darbuotojų poreikius. Tačiau įmonių savininkams taip pat svarbu suprasti ir savo įmonės poreikius. Prieš kurdami atitinkamą politiką, darbdaviai turėtų pasvarstyti, ar nevertėtų atlikti rizikos vertinimo, kad išsiaiškintų galimą mišraus darbo poveikį ne tik darbuotojams, bet ir pačiai įmonei. Šis vertinimas padės įmonių savininkams priimti labiau pagrįstus sprendimus apie tai, kokias pareigas galima atlikti nuotoliniu būdu, kiek dienų per savaitę ir (arba) mėnesį galima dirbti nuotoliniu būdu, ir iš kokių vietų darbuotojams leidžiama dirbti (pvz., jei darbuotojai yra kitoje laiko zonoje, jų darbo laiką gali tekti keisti taip, kad jis atitiktų pagrindines įmonės darbo valandas). Užtikrinti vienodą požiūrį Rengdami savo bendrovės mišraus darbo politiką, pasirūpinkite, kad jūsų gairės būtų teisingos visiems darbuotojams ir nediskriminuotų dėl amžiaus, negalios, santuokinės padėties, nėštumo ir motinystės, rasės, religijos, lyties ir seksualinės orientacijos. Svarbu pasikonsultuoti su Žmogiškųjų išteklių skyriumi arba išorės specialistu, kad dėl naujos politikos tarp darbuotojų nekiltų įtampa, ir įmonei nebūtų iškelta bylų. Taip pat svarbu užtikrinti, kad su nuotoliniu būdu dirbančiais darbuotojais nebūtų elgiamasi kitaip nei su visą darbo laiką biure dirbančiais darbuotojais. Stiprinti darbdavių ir darbuotojų pasitikėjimą Kai dėl COVID-19 įmonės buvo priverstos uždaryti biurus ir tapo įprasta dirbti nuotoliniu būdu, daugelis darbdavių iškėlė stebėjimo ir užtikrinimo, kad darbuotojai nepiktnaudžiautų nauja laisve, klausimą. Siekdami valdyti padėtį kai kurie įmonių savininkai įdiegė stebėjimo sistemas, tačiau jos palaikytos kišimusi darbuotojų privatumą. Jausmas, kad nuolat yra stebimi, gali sumenkinti darbuotojų motyvaciją ir versti juos jaustis nepatikimais. Stebėsena turėtų būti skaidri ir apimti tik įmonės poreikius. Tai reiškia, jog reikia užtikrinti, kad jūsų darbuotojai būtų saugūs, o atlikti užduotis – svarbiau nei sekti, kiek valandų iš tiesų jie dirba kompiuteriu. Draudimams laisvėjant darbuotojai ruošiasi grįžti į darbo vietas ir galbūt svarsto, kaip tai įvyks. Pateikiame  keturis esminius patarimus, kaip pasitikti į darbo vietas grįžtančius darbuotojus . Susijusios nuorodos Keturi patarimai, kaip pasitikti į darbo vietas pasibaigus COVID-19 krizei grįžtančius darbuotojus Darbas per COVID-19 pandemiją Šaltinis: www.eures.europa.eu .
2021.08.24 16:17

Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas

Šiais metais įsigaliojo naujas Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas. Jame daugiausia dėmesio skiriama Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ir dirbančių ES piliečių ir ES gyvenančių Jungtinės Karalystės piliečių teisių ir pasirinkimų apsaugai. ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarime pripažįstamos ne ES šalyse gyvenančių ES piliečių, taip pat ES gyvenančių Jungtinės Karalystės piliečių teisės, ir apibrėžiami suderinti požiūriai į prekybą ir galimybes. Teisės aktai, dėl kurių pirmą kartą susitarta 2020 m. gruodžio mėn., apima piliečių teises, finansinį susitarimą tarp Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos ir protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos. Nuo 2016 m. kai Jungtinė Karalystė pirmą kartą nusprendė išstoti iš ES, o 2020 m. oficialiai iš jos išstojo, įvyko daug diskusijų siekiant, kad būtų užtikrinti Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių gyvenimo pasirinkimai, saugumas ir apsauga. Oficialios derybos dėl to, kokie ateityje bus Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos ryšiai, prasidėjo 2020 m. kovo mėn. ir baigėsi ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu. Apsaugotos teisės gyventi, dirbti ir studijuoti Nuo šių metų pradžios yra įgyvendinami teisės aktai, siekiant apsaugoti daugiau kaip 3 mln. Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių ir daugiau kaip 1 mln. Jungtinės Karalystės piliečių ES šalyse teises. Šiais teisės aktais siekiama užtikrinti, kad piliečiai ir toliau galėtų gyventi, dirbti ir mokytis ir Europos Sąjungos ir jai nepriklausančiose šalyse, be to, juose atsižvelgta į tokius aspektus kaip pagrindinės teisės darbe, sveikatos ir saugos standartai ir sąžiningos darbo sąlygos. Susitarime teigiama, kad iki 2021 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje gyvenę ES piliečiai gali toliau joje gyventi, jei iki 2021 m. birželio 30 d. jie pateikė prašymą pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą . Asmenims, kurie po 2021 m. sausio 1 d. toliau dirba Jungtinėje Karalystėje ir pateikė prašymą pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, nereikės teikti prašymo išduoti pasienio darbuotojo dokumentą . Jungtinės Karalystės piliečiams, kurie teisėtai gyveno ES iki 2021 m. sausio 1 d., ir praėjus šiai datai toliau gyvena ES, gali tekti kreiptis, kad jiems būtų suteiktas naujas gyventojo statusas toje valstybėje narėje, kurioje jie gyvena . Jie taip pat turi teisę teikti prašymą išduoti pasienio darbuotojo dokumentą toje valstybėje narėje. Socialinė apsauga ir toliau koordinuojama Be to, ES piliečių, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos nuolatos gyveno ir dirbo Jungtinėje Karalystėje (arba atvirkščiai), socialinės apsaugos teisės aktai yra visiškai koordinuojami. Vėliau tokiais atvejais visos su teisėmis į socialinę apsaugą susijusios ES taisyklės ir toliau bus taikomos. Taip pat, ES piliečiams, kurie Jungtinėje Karalystėje gyveno ne nuolatos, tačiau kuriems iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo taikomi Jungtinės Karalystės socialinės apsaugos teisės aktai (arba atvirkščiai), yra taikomas dalinis koordinavimas. Toks koordinavimas galioja, pavyzdžiui, vienodo požiūrio ir ligos ir šeimos išmokų taisyklėms, taip pat bendroms skirtingų gyvenamųjų vietų laikotarpių teisėms ir pareigoms. Be to, Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė sudarė susitarimus su Šveicarija ir EEE narėmis esančiomis ELPA valstybėmis (Islandija, Lichtenšteinu, Norvegija ir Šveicarija) siekdamos apsaugoti trišalių padėčių asmenis (pvz., pereinamojo laikotarpio pabaigoje ES gyvenantį ar dirbantį Jungtinės Karalystės pilietį, kurio vaikai gyvena kitoje ES valstybėje narėje). Daugiau informacijos apie ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą rasite https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_lt   Susijusios nuorodos https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_lt Šaltinis: www.eures.europa.eu .
2021.07.26 15:18

Kaip surengti sėkmingą darbo pokalbį internetu

COVID-19 verčia darbdavius perkelti darbo pokalbius į virtualią erdvę. Tiems, kurie nėra susipažinę su šiuo procesu, gali būti sudėtinga suvaldyti socialinius ir technologinius aspektus. Štai mūsų patarimai, kaip sėkmingai surengti darbo pokalbį internetu. 1.  Nustatykite ir paaiškinkite pokalbio tvarką Pasirūpinkite, kad būtų nustatyta pokalbio internetu tvarka. Ji turi būti paaiškinta jūsų įdarbinimo komandai ir kandidatams. Pavyzdžiui, tai galėtų būti darbuotojams skirtas dokumentas, kuriame išsamiai aprašyta, kas keičiasi dėl to, kad pokalbiai perkeliami į virtualią erdvę, arba pastaba darbo skelbimuose, kurioje nurodoma, kad pokalbiai pareigoms užimti bus vykdomi internetu. Svarbu žinoti, kaip tinkamai elgtis pokalbio metu, pavyzdžiui, nutildyti telefono ir kompiuterio pranešimus ir prisiminti neverbalinius ženklus (akių kontaktas per kamerą, veido išraiškos ir kt.). Toks proceso dokumentavimas ir komunikavimas padės sumažinti painiavą ir trukdžius tiek kalbinantiesiems, tiek pašnekovams. 2.  Nusiųskite kandidatams išsamias instrukcijas Iš anksto nusiųskite kandidatams išsamias pokalbio internetu instrukcijas, palikdami jiems pakankamai laiko su jomis susipažinti. Kadangi yra labai daug vaizdo konferencijų platformų, kai kuriems žmonėms jūsų pasirinkta platforma gali būti nežinoma. Nurodykite visą programinę įrangą, kurią jiems gali tekti atsisiųsti, taip pat visus vartotojo vardo ir slaptažodžio reikalavimus. Tai taip pat gera proga apibrėžti, ko jūsų komanda tikisi iš pokalbių su kandidatais. Pavyzdžiui, ar pokalbio rengėjai prašys kandidato parodyti savo darbo pavyzdžių arba atlikti testą raštu? Kada pokalbis prasidės, baigsis ir kas jį vykdys? Paprašykite kandidatų prisijungti prie pokalbio keliomis minutėmis anksčiau, kad įsitikintumėte, jog viskas veikia tinkamai. Kaip atsargumo priemonę taip pat galėtumėte pateikti atsarginį telefono numerį, kuriuo kandidatai galėtų su jumis susisiekti, ir pasiūlykite jiems padaryti tą patį. 3.  Patikrinkite, ar viskas veikia Paraginkite pokalbį rengsiančius darbuotojus prieš susitikimą su kandidatais išbandyti pokalbį internetu su kolega. Ryšio problemos gali sudaryti prastą įspūdį apie įmonę, todėl pokalbio rengėjai turėtų iš anksto susipažinti su naudojamomis technologijomis ir laiku pašalinti ir išspręsti visas problemas. Reikia patikrinti, ar tinkamai veikia kompiuterio mikrofonas, kamera, garso ir interneto ryšys. 4.  Tolesni veiksmai Po pokalbio internetu nusiųskite kandidatui žinutę ir padėkokite jiems už pokalbiui skirtą laiką. Galite jo paklausti, kaip jis vertina pokalbio procesą: kas pavyko gerai ir kas gali būti geriau? Tai žinodami galėsite patobulinti procesą prieš kalbėdamiesi su kitais kandidatais. Jei reikia, informuokite kandidatus apie visus tolesnius veiksmus, įskaitant tai, kada jie gali tikėtis sužinoti, ar yra atrinkti, ir ar reikės papildomų pokalbių, vertinimų ar patikrinimų. Tikimės, kad šie patarimai padės surengti gerą darbo pokalbį internetu. Daugiau patarimų, kaip spręsti su pandemijos įtaka darbo pasauliui susijusius klausimus, skaitykite  Septyni patarimai, kaip sumažinti su grįžimu į biurą susijusį nerimą . Susijusios nuorodos Septyni patarimai, kaip sumažinti su grįžimu į biurą susijusį nerimą Išsamesnė informacija Europos darbo dienos Susirasti  EURES konsultantą Gyvenimo ir darbo sąlygos  EURES šalyse EURES  darbo vietų duomenų bazė EURES paslaugos  darbdaviams EURES  renginių kalendorius Būsimi  internetiniai renginiai Sekite EURES naujienas tinkle  „Facebook“ Sekite EURES naujienas tinkle  „Twitter“ Sekite EURES naujienas tinkle  „LinkedIn“ Šaltinis: www.eures.europa.eu .
2021.07.23 09:11

Kampanija #Rights4AllSeasons

Europos darbo institucija pradėjo kampaniją  #Rights4AllSeasons , kuria siekiama informuoti sezoninius darbuotojus apie jų teises, remti darbdavius ir užtikrinti sąžiningas darbo sąlygas visoje ES. JŪS galite prisidėti prie pokyčių skatindami sąmoningumą ir skleisdami informaciją! Daugiau sužinosite apsilankę šioje svetainėje  https://www.ela.europa.eu/news/rights-all-seasons-european-labour-authority-supports-fair-work-seasonal-workers Kampanijai skirtas video:  https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=LT Informuojame, jog atliekant sezoninius darbus darbuotojas ir darbdavys sudaro sezoninio darbo sutartį. Sezoniniais darbais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu, ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą, kurį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintame Sezoninių darbų sąraše sezoniniais darbais pripažįstami: statybos darbai ir su šiais darbais susiję kiti darbai, atliekami lauke ir nešildomose patalpose; kelių statybos, priežiūros darbai ir su šiais darbais susiję kiti darbai, atliekami lauke; žemės, žemėtvarkos, žemės ūkio, miškų ūkio, miškotvarkos darbai ir su šiais darbais susiję kiti derliaus surinkimo, paruošimo, perdirbimo, realizavimo, supirkimo darbai. Darbai, atliekami kasant durpes; upių transporto darbai; vandens telkinių, pakrančių, parkų, akvakultūros tvenkinių tvarkymo darbai; aptarnavimo darbai, susiję su poilsio namų, sanatorijų veikla, turizmu ir stovyklomis, kai jie veikia ne ištisus metus; darbai, susiję su sezoninį darbą dirbančių asmenų aptarnavimu; darbai, atliekami nešildomose patalpose (palapinėse) ir lauko sąlygomis, išskyrus nurodytus šio sąrašo 2.1 papunktyje, taip pat šilumos įrenginių operatoriaus (kūriko) darbai; žvejybos darbai ir darbai, susiję su žuvų perdirbimu, realizavimu bei veisimu. Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo, nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko suteikimo ir darbo apmokėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintame Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų apraše (toliau – Aprašas). Apraše nurodoma, jog sezoninio darbo sutartis gali būti sudaroma sezoniniams darbams atlikti vienam sezonui, kuris yra ne ilgesnis kaip 8 mėnesiai vienas po kito einančių 12 mėnesių laikotarpiu, ar keliems sezonams arba neterminuotai. Pažymėtina, jog sezoninio darbo sutartis gali būti pakeista ar pasibaigti Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) II dalies IV, V skyrių ir Aprašo nustatyta tvarka. Sezoninio darbo sutarčiai taikomi šie sutarties nutraukimo ypatumai: sezoninio darbo sutartis gali būti nutraukta nepasibaigus sezoninio darbo sutarties terminui darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį raštu prieš 5 kalendorines dienas; nutraukiant sezoninio darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės dėl DK 57 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų priežasčių, darbuotojas įspėjamas prieš 5 kalendorines dienas. Darbuotojams, pasibaigus jų sezoninio darbo sutarties terminui, sezoninio darbo sutartis gali būti pratęsta kitam sezonui, nenutraukiant darbo santykių, t. y. nenutraukiant darbo sutarties. Pastebėtina, jog dirbant sezoninius darbus ir prireikus gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita, kuri įvedama DK 115 straipsnyje nustatyta tvarka. Apraše nustatoma ir sezoninius darbus atliekančių darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo bei kompensavimo tvarka. Darbuotojams, dirbantiems vieną sezoną, kasmetinės atostogos nesuteikiamos, o, atleidžiant juos iš darbo, už nepanaudotas atostogas mokama piniginė kompensacija. Atkreipiame dėmesį, jog darbuotojams, kurie pasibaigus jų sezoninio darbo sutarties terminui pratęsia sezoninio darbo sutartį kitam sezonui, nenutraukdami darbo sutarties, kasmetinės atostogos suteikiamos tarpsezoniniu laikotarpiu, nepažeidžiant DK 128 straipsnyje įtvirtinto reikalavimo jas suteikti bent kartą per darbo metus. Taip pat paminėtina, jog kasmetinės atostogos suteikiamos ir netarpsezoniniu laikotarpiu, jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje arba sezoninio darbo sutartyje. Darbuotojams, kurie dirba du sezonus ir daugiau iš eilės nenutraukę sezoninio darbo sutarties, už tarpsezoninius laikotarpius mokama kolektyvinėje sutartyje arba sezoninio darbo sutartyje nurodyto dydžio išmoka (Aprašo 8 punktas). Atvejais, kai sezoninio darbo sutartis nutraukiama sezonui pasibaigus ir tarpsezoniniu laikotarpiu su tuo pačiu darbdaviu sudaroma nauja sezoninio darbo sutartis, už laiką nuo naujos sezoninio darbo sutarties sudarymo iki sezono pradžios darbuotojui mokama Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka. Šaltinis: www.vdi.lt
2021.07.12 11:37

Penkios priežastys, kodėl kalbos mokymasis gali padėti įsidarbinti

U žsienio kalbos mokėjimas gali suteikti išskirtinumo darbo rinkoje ir atkreipti darbdavių dėmesį. Dvikalbystė ne tik padeda pagerinti CV – ji išryškina ir kitus įgūdžius, kurie darbdaviams atrodo patrauklūs ieškant darbuotojų. Pageidaujamas įgūdis Dėl interneto įmonėms tapo lengviau nei bet kada anksčiau patekti į tarptautinę rinką. Kadangi daugelis mažesnių įmonių užmezga ryšius su tarptautiniais klientais ir partneriais, darbo pasiūlymuose vis dažniau numatomas reikalavimas gebėti bendrauti užsienio kalba. Todėl kad ir kur beieškotumėte darbo – ar didelėje korporacijoje, ar mažoje įmonėje, greičiausiai bus reikalaujama mokėti bent vieną užsienio kalbą. Išsiskirti iš kitų Konkurencija darbo rinkoje gali būti didelė, kai dėl populiariausių darbo pasiūlymų gaunama šimtai, o kartais ir tūkstančiai darbo prašymų. Mokėjimas kalbėti dviem ar trimis kalbomis gali padėti išsiskirti iš kitų, ypač jeigu jūsų patirtis ir kvalifikacija yra panaši į kitų kandidatų. Gyvenimo aprašyme išryškinkite savo kalbinius gebėjimus, kad jie neliktų nepastebėti. Galbūt netgi būtų galima teigti, kad kai  35 proc. 25–64 metų Europos piliečių moka dvi kalbas , dviejų kalbų mokėjimas nebėra išskirtinis gebėjimas, ir darbo ieškantys asmenys, norėdami išsiskirti iš kitų, turėtų mokytis antrosios užsienio kalbos. Didesnis darbo užmokestis Užsienio kalbą mokantys darbuotojai yra paprastai geriau apmokami nei jų kolegos, kalbantys tik viena kalba. Pagal tyrimo rezultatus galima daryti išvadą, kad mokant antrąją kalbą,  darbo užmokestis gali būti 11–35 proc.didesnis , priklausomai nuo to, kokią kalbą mokate ir kokioje šalyje gyvenate. Pavyzdžiui, ispanų kalba, kaip antrąja kalba, Prancūzijoje kalba daugiau asmenų nei Latvijoje, todėl šiose dviejose šalyse šios kalbos poreikis bus skirtingas. Daugiau darbo galimybių Mokėdami dvi ar daugiau kalbų, galite gauti visiškai naujų darbo galimybių. Darbas užsienio bendrovėje nebereiškia gyvenamosios vietos keitimo. Populiarėjant darbui iš namų dėl COVID-19 pandemijos, bendrovės yra linkusios dažniau nei bet kada anksčiau samdyti nuotoliniu būdu dirbančius darbuotojus. Todėl ieškodami darbo, kuriame reikalaujama mokėti kalbas, kuriomis kalbate, jūs taip pat galite ieškoti darbo tose šalyse, kuriose kalbama šiomis kalbomis. Tarptautiniai darbo portalai, tokie kaip  „EURES“ , yra puiki vieta pradėti paieškas. Mokant dvi kalbas, gerėja ir kiti įgūdžiai Pagal tyrimo rezultatus matyti , kad žmonės kurie moka vieną ar daugiau užsienio kalbų, geriau sprendžia problemas, yra kūrybiškesni ir turi daugiau empatijos. Gebėjimas spręsti problemas, kūrybiškumas ir empatija yra labai vertingi įgūdžiai – juos turintis kandidatas patiks kiekvienam darbdaviui. Taip pat teigiama, kad dvi ir daugiau kalbų mokantys asmenys lengviau priima kitų žmonių nuomones ir jiems geriau sekasi užmegzti tarpusavio santykius, o tai taip pat yra puikūs įgūdžiai, ypač tokiose srityse kaip klientų aptarnavimas ir verslo ryšiai. Ar norėtumėte patobulinti kalbos įgūdžius ir atnaujinti žinias?  Nemokamos kalbos mokymosi priemonės ,  padedančios įgyti naujų įgūdžių iš namų. Šaltinis: www.eures.europa.eu   Susijusios nuorodos EURES:  Rasti darbą Europoje Europoje mokėjimas kalbėti daugiau nei viena kalba vis dar yra išskirtinis bruožas Pagal tyrimų rezultatus matyti, kad dviem kalbomis kalbantys žmonės yra protingesni, kūrybiškesni ir turi daugiau empatijos Didesnis darbo užmokestis mokant užsienio kalbas
2021.06.28 14:00

Drąsios svajonės su EURES: Gaëlle Delvaux istorija

Baigusi meno istorijos studijas, Gaëlle (31 m.) nusprendė atsiduoti savo aistrai sveikai mitybai ir tapti virtuvės šefe. Sužinokite, kaip mūsų EURES konsultantai padėjo Gaëlle siekti savo svajonės ir įgyti tarptautinės patirties prestižiniame „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintame restorane. Sveikas maistas gali išgelbėti pasaulį Baigusi studijas Briuselio laisvajame universitete, Gaëlle nenutuokė, kad netrukus žengs kulinarinės karjeros keliu. Tiesa, jauna moteris visada labai mėgo gaminti. Prieš tapdama virtuvės šefe ji gamindavo mažuose renginiuose, kaip antai, sukakčių minėjimuose, bet labiausiai gaminti maistą motyvavo jos įsitikinimas, kad maistas „gali išgelbėti pasaulį“. „Tai, kaip valgome, daro įtaką tam, kaip auginame daržoves, kaip elgiamės su žeme ir aplinka. Noriu padėti žmonėms valgyti vietinį ir sezoninį maistą“, sako Gaëlle. Siekti aukščiau Kai Gaëlle nusprendė, kad nori pradėti virtuvės šefės karjerą, ji žinojo, kaip svarbu įgyti tarptautinės patirties, ir svajodama nesikuklino. „Turėjau svajonę dirbti pasaulyje žinomame restorane „Noma“, esančiame Kopenhagoje, Danijoje. Restoranas žinomas visame pasaulyje ir turi dvi „Michelin“ žvaigždutes, taigi gauti darbą ten man atrodė didžiausias sėkmės įrodymas.“ EURES pagalba Tuomet jaunoji virtuvės šefė nusprendė kreiptis į Briuselio regiono valstybinės užimtumo tarnybos tarptautinio judumo skyriaus  „Actiris International“   EURES konsultantus. Nors pagalbos sulaukė, Gaëlle suprato, kad jos ateitis – jos pačios rankose. „Mano EURES konsultantas buvo nuostabus, bet žinojau, kad pati turiu imtis veiksmų, jog viskas judėtų į priekį. Susisiekiau su restoranais ir ėjau į darbo pokalbius. Galų gale „Noma“ mane priėmė praktikai. Gaëlle įsitikinusi, kad nebūtų galėjusi atlikinėt praktikos be „Actiris International“ finansinės pagalbos. „Pragyvenimas Danijoje gali būti brangus. Dėl iš EURES  gautos finansinės paramos galėjau palaikyti savo gyvenimo lygį, o tai man buvo labai svarbu.“ Nėra nieko neįmanomo Dabar Gaëlle yra vyriausioji virtuvės šefė viename Paryžiaus restoranų. Žvelgdama į savo patirtį užsienyje ji sako daug išmokusi. „Sėkmingas darbas komandoje ir geranoriškas dalijimasis žiniomis yra vienos svarbiausių išmoktų pamokų. Žymiai sustiprėjo mano kūrybiškumas. Supratau, kad neįmanomi, neįgyvendinami ar per sudėtingi atrodę dalykai dabar yra visiškai įveikiami. Taip pat labai didžiuojuosi savo gyvenimo aprašymu, kuris dabar, kai turiu tarptautinės darbo patirties, yra daug konkurencingesnis.“ Norite pradėti savo nuotykius užsienyje? Nepaisant pandemijos, mūsų EURES konsultantai yra pasiruošę patarti ir padėti darbo ieškantiems asmenims rasti galimybių visoje Europoje.  Susisiekite su EURES pagalbos tarnyba  ir pradėkite šiandien. Šaltinis: www.eures.europa.eu . 
2021.06.15 09:15

Keturi patarimai, kaip pasitikti į darbo vietas pasibaigus COVID-19 krizei grįžtančius darbuotojus

Pandemijos metu daugelis dirbo iš namų. Bet draudimai laisvėja, todėl darbuotojai ruošiasi grįžti į darbo vietas ir gali svarstyti, kaip tai vyks. Štai keturi mūsų patarimai, kaip pasitikti į darbo vietas grįžtančius darbuotojus. 1. Paaiškinkite darbuotojams, ko tikėtis Jūsų darbuotojai gali turėti daug klausimų apie grįžimą į darbo vietas po pandemijos, kaip ir kada tai įvyks. Jūs, kaip darbdavys, galite palengvinti šį procesą ir padaryti jį malonesnį – prieš grįžtant darbuotojams papasakokite jiems apie savo ir jiems kuriamus planus. Taip jie žinos, ko tikėtis, kai pirmą dieną sugrįžę įžengs į darbo vietą. Jūsų darbuotojams bus naudinga žinoti, kada įmonė atsidarys ir kokios naujos taisyklės, susijusios su atstumo laikymusi ir priemonių naudojimu, galios. Pateikus kuo daugiau informacijos apie tai, ko galima tikėtis atvykus (t. y. galimas skiepijimas, veido kaukės ir dezinfekavimo priemonės), darbuotojai galės nustoti nerimauti dėl grįžimo ir užtikrinti, kad būtų laikomasi naujų taisyklių. 2. Paverskite darbo aplinką saugia aplinka Sveikatos krizė pagerino mūsų supratimą apie sveikatą ir saugą. Prekybos centrai skatina visus lankytojus dezinfekuoti rankas ir vežimėlius prie durų – darbuotojai tikėsis panašių priemonių ir įmonėje. Aiškus ženklinimas, kur darbuotojai gali rasti higienos punktus (ir kaip jais naudotis), taip pat naujos taisyklės ir normos padės jiems jaustis saugiems palikus patogius namus, todėl jiems bus lengviau palikti savo namų biurą ir grįžti į darbą. Tarp šių priemonių taip pat turėtų būti taisyklės, kaip elgtis susitikimų patalpose, valgyklose, liftuose ir kitose bendrose erdvėse. Nuolat vykdant sveikatos patikras ir matuojant temperatūrą ne tik bus užtikrinamas saugumas darbo vietoje, bet ir darbuotojams bus aišku, kad imtasi priemonių norint juos apsaugoti. 3. Apsvarstykite laipsnišką grįžimą į darbą Po ištisus mėnesius trukusio bendravimo internetu ir darbo tylioje namų aplinkoje, staigus grįžimas į triukšmingą biurą ar gamyklą darbuotojus gali išmušti iš vėžių. Nors vieni darbuotojai gali džiaugsmingai laukti grįžimo į darbą, kitiems gali prireikti daugiau laiko, norint priprasti prie situacijos, nes darbas skirsis nuo buvusio namuose. Efektyviai palaikydami darbuotojus per šį pereinamąjį grįžimo į darbo vietą laikotarpį padėsite sumažinti sunkumus. Galima apsvarstydami laipsnišką grįžimą į darbą – sudaryti galimybę kelias pirmas savaites toliau dirbti iš namų kelias dienas per savaitę, kad darbuotojai palengva vėl priprastų prie kitokios darbo aplinkos. 4. Įvertinkite ir atnaujinkite savo organizacijos palaikymo sistemas COVID-19 pandemija žmonėms sukėlė skirtingų sunkumų. Svarbu tai pripažinti ir patikrinti, ar personalo sistema ir palaikymo pasiūlymais į tai atsižvelgiama ir siūloma tinkama pagalba. Tai gali būti konfidencialios pagalbos linijos ar el. pašto adreso, kuriuo darbuotojai gali susisiekti, jei jiems kyla abejonių dėl grįžimo į darbo vietą, užtikrinimas. Taip pat lanksčios darbo politikos kūrimas, kuri sudarytų sąlygas darbuotojams tęsti per pastaruosius metus taikytą darbo tvarką arba derinti su darbu vaikų priežiūrą taip, kaip jie galėjo tai daryti per pandemiją. Norėdami sužinoti daugiau apie pandemijos poveikį pasauliui žr.  Keturi darbo rinkos sektoriai, kuriuose darbuotojų paklausa dėl COVID-19pandemijos itin didelė Šaltinis: www.eures.europa.eu . 
2021.05.20 13:33

Darbas užsienyje per pandemiją: Belgijos virtuvės šefo istorija Suomijoje

Nepaisant visų pastangų, jaunas virtuvės šefas Ahmedas (35 m.) per pandemiją negalėjo rasti darbo savo mieste Briuselyje. Todėl, kai jam buvo pasiūlyta įgyti profesinės patirties užsienyje, jis nedvejodamas sutiko. EURES Briuselio tarnyba padėjo Ahmedui greitai susirasti darbą gražiojoje Laplandijoje – šiauriausiame Suomijos regione.   Svarbiausia elgtis ryžtingai Nepaisant to, kad Briuselyje trūksta virtuvės šefų, Ahmedui buvo sunku rasti darbą. „Tikriausiai išsiunčiau apie 100 paraiškų. Gavau tik du ar tris atsakymus ir jie visi buvo neigiami. Sunku išlikti motyvuotam, kai niekas neatsako, bet aš nenorėjau sėdėti be darbo ir nieko neveikti“, – sako Ahmedas. Tuomet jaunasis virtuvės šefas nusprendė išbandyti laimę užsienyje ir susisiekė su Briuselio regiono valstybinės užimtumo tarnybos tarptautinio mobilumo skyriaus  „Actiris International“  EURES konsultantais. „Kai gavau „Actiris International“ pasiūlymą dirbti sezoninį darbą Suomijos kurorte, nedelsdamas pateikiau paraišką. Po pokalbio su EURES komanda mano paraiška buvo greitai išsiųsta darbdaviui.“ Persikelti per savaitę Po pirmojo pokalbio, Ahmedui viskas klostėsi labai greitai. „Kitą dieną įvyko pokalbis telefonu su darbdaviu, kuris praėjo gerai, o kitą savaitę atvykau į Laplandiją. Visas paraiškų teikimo procesas vyko anglų kalba. Nesu dvikalbis, bet mano anglų kalba turėjo būti pakankamai gera“, – sako virtuvės šefas iš Belgijos. Ahmedas buvo pasamdytas virėju. „Dirbau keliose skirtingose pozicijose, tačiau dažniausiai gamindavau desertus ir kepinius. Virtuvė buvo tarptautinė, tačiau išmokau gaminti ir tradicinius suomiškus patiekalus“. Pandemija Ahmedo sutartis galiojo nuo 2019 m. gruodžio mėn. iki 2020 m. balandžio mėn., tačiau kai kovo mėn. Suomiją užklupo pandemija, kurortas buvo uždarytas. Įgijęs pasitikėjimo po patirties Laplandijoje, Ahmedas, užuot grįžęs į Briuselį, nusprendė tęsti kelionę. „Persikėliau į Helsinkį ir po kelių savaičių radau darbą sušių bare. Išmokau pjaustyti žuvį ir gaminti sušius. Buvo labai įdomu! Tačiau tada Suomiją užklupo antroji COVID-19 banga ir buvo uždaryti visi restoranai. „Šį kartą neturėjau kito pasirinkimo, turėjau grįžti į Belgiją“, – prisimena Ahmedas. Nepaisant kliūčių, su kuriomis jis susidūrė per pandemiją, Ahmedas nesigaili, kad buvo išvykęs į Suomiją. „Suomijoje buvau labai laimingas ir galvoju grįžti, kai tik turėsiu galimybę. Man labai patinka skandinavų mentalitetas – jie tokie svetingi ir atviri. Raginu visus, kurie svarsto dirbti užsienyje, tiesiog tai padaryti. Tai labai teigiama patirtis.“ Norite pradėti nuotykius užsienyje? Nepaisant pandemijos, mūsų EURES konsultantai yra pasiruošę patarti ir padėti darbo ieškantiems asmenims rasti galimybių visoje Europoje.  Susisiekite su EURES Lietuva  ir pradėkite šiandien. Šaltinis: www.eures.europa.eu .
2021.05.17 16:11

Šeši patarimai, kaip tinkamai pasirinkti karjeros kryptį

Renkantis būsimą profesinę karjerą, gali būti sunku apsispręsti, kokiu keliu eiti. Štai šeši svarbiausi patarimai, kurie padės tinkamai pasirinkti karjeros kryptį. 1. Žinokite savo tikslus Pagalvokite, kokios profesinės karjeros trokštate. Tai gali būti konkrečios pareigos (pavyzdžiui, galbūt visada svajojote tapti mokytoju) arba konkretus pasiekimas – inžinieriaus kvalifikacija ar savo restorano atidarymas. O gal jūsų norai ne tokie konkretūs ir jūs norėtumėte darbo, kuris leistų padėti kitiems žmonėms arba užsiimti kūrybine veikla? Žinodami, ko siekiate, lengviau pasirinksite karjeros kryptį. 2. Žinokite savo stipriąsias puses Jei aiškių tikslų neturite, nesijaudinkite – ne visi žino, kuo nori užsiimti. Iš pradžių išsiaiškinkite savo stipriąsias puses. Ar esate „kompanijos“ žmogus, ar mieliau dirbate vienas? Ar gerai sekasi dirbti su tekstu, ar pirmenybę teikiate skaičiams? Norėtumėte aktyvios fizinės veiklos ar sėdimojo darbo kabinete? Tokie paprasti klausimai padės suprasti, kokie darbai jums galėtų tikti. 3. Susipažinkite su darbo rinka Jei tiksliai nežinote, ko norite, pravartu pasidomėti ir darbo rinka. Kuriems sektoriams reikės darbuotojų ateinančiais metais? Kokie įgūdžiai bus reikalingi? Taip galite rasti tokią veiklos sritį, kuri tikriausiai atvers daug įdomių galimybių. Tuomet pasistenkite įgyti reikiamų įgūdžių ir patirties, kad įsidarbinti būtų lengviau. Nepamirškite, kad galimų darbų yra tiek daug ir tokių įvairių, kad apie daug jų net nesate girdėję! 4. Palaipsniui kurkite ateities planus Jei žinote, kokios karjeros trokštate, pravartu susidaryti apytikslį veiksmų planą. Apgalvokite, kokie pradiniai darbai jums suteiktų reikalingiausios patirties ir kuriems darbams jūsų kvalifikacija būtų tinkamiausia. Kai kuriems darbams gali reikėti akademinio ar profesinio išsilavinimo, bet bus ir tokių, kur mokymai rengiami darbo vietoje. Nors apie ateitį mąstyti reikia, negalvokite, kad visą būsimą karjerą turite susiplanuoti iki smulkmenų. Karjera daroma pamažu, todėl į kiekvieną darbą žvelkite kaip į galimybę mokytis ir stiprinti plačiai pritaikomus įgūdžius, kuriuos galėsite pasitelkti būsimuose darbuose. 5. Nebijokite keisti karjeros krypties Pabandę dirbti konkrečiame darbe ar veiklos sektoriuje, galite pajusti, kad jis neatitinka jūsų lūkesčių. Jei taip atsitiks, nebijokite keisti savo planų. Nors dauguma trokšta profesinės karjeros stabilumo, kartais tenka išbandyti keletą darbų, kad susirastume sau tinkamą. Nieko keista, jei kartais norite imtis naujų iššūkių. Jei darbas nedžiugina, nebijokite keisti veiklos pobūdžio ir ieškoti sau tinkamo karjeros kelio. 6. Stenkitės, kad darbas džiugintų Motyvacija – labai svarbi profesinio gyvenimo dalis. Galbūt esate tas, kuriam profesinėje karjeroje svarbiausia pasiekti didelių tikslų, o gal jus motyvuoja noras įveikti mažus, kasdienius iššūkius. Svarbiausia – nepamiršti, ko norite iš savo profesinės veiklos, ir pasistengti rasti darbą, kuris džiugintų kasdien.   Parengta bendradarbiaujant su EURES – Europos darbo mobilumo portalu. Šaltinis: www.eures.europa.eu . 
2021.05.17 16:06

Nuotolinių darbo mugių organizavimo platforma - naujas įrankis tiek darbdaviams, tiek darbo ieškantiems asmenims

2021 m. gegužės 5 dieną, pasitelkiant Europos darbo dienų platformą, Užimtumo tarnyba ir EURES Lietuva komanda organizavo nuotolinį renginį „Karjera Lietuvoje“. Jame nuo 11 iki 14 valandos buvo transliuojami pranešimai apie situaciją Lietuvos darbo rinkoje, finansines galimybes teikiančias Europos darbo mobilumo programas, socialinės apsaugos aspektus bei darbo perspektyvas Lietuvoje. Darbdaviai potencialiems darbuotojams pristatė jų įmones reprezentuojančią vaizdo medžiagą bei darbo pasiūlymus. Renginyje užsiregistravo dalyvauti 768 darbo ieškantys asmenys ir 39 įmonės. Jos pateikė 737 laisvas darbo vietas, į kurias pretendavo 287 asmenys. Apžvelgiant šios darbo mugės dalyvių profilį matyti, kad daugiausia įsitraukė jaunų 25–34 metų žmonių (312), šiek tiek mažiau 35–44 metų – 210, 45–54 metų – 113, iki 25-erių – 98, 55+ metų – 35. Didžioji dalis asmenų niekur nedirbo – 577, studijavo – 57, turėjo darbą, tačiau ieškojo naujų galimybių – 137. Pagal išsilavinimą dominavo bakalauro laipsnis – 325, magistrą turėjo 263 asmenys, profesinį išsilavinimą – 71. „Nuotolinių darbo mugių organizavimo platforma yra naujas įrankis tiek darbdaviams, tiek darbo ieškantiems asmenims. Tai – antra mūsų organizuota virtuali darbo mugė, kuri suteikia galimybę užmegzti profesinius ryšius Lietuvos darbdaviams, darbo ieškantiems ar norintiems jį pakeisti asmenims. Matome, kad ši iniciatyva pasiteisina, todėl ateityje tokių renginių organizuosime daugiau”, – sakė A. Peciukevičienė. EURES Lietuva komanda nuoširdžiai dėkoja įmonėms ir organizacijoms, patraukliai pristačiusioms vykdomą veiklą ir teikiamas paslaugas .  
2021.05.07 09:42
Rodomi įrašai: 1 - 1038
Rodyti puslapyje:
ESF

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (arba +370 5 250 0883)

Faksas (8 5) 236 0788

El. paštas eures@uzt.lt