Grįžtantiems gyventi ir dirbti į Lietuvą

Migrantams Grįžtantiems gyventi ir dirbti į Lietuvą

Grįžtantiems gyventi ir dirbti į Lietuvą

Darbo paieška                                                                                     

Ieškodami darbo Lietuvoje ar norėdami įgyti paklausią profesiją, galite kreiptis į Užimtumo tarnybą. Užimtumo tarnyba konsultuoja darbo paieškos, įdarbinimo, profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais ir prireikus skiria finansinę paramą įgyti profesiją, tobulinti darbo įgūdžius ar steigti naujas darbo vietas.

Registruodamiesi Užimtumo tarnyboje, turite pateikti šiuos dokumentus:

Darbo ieškantis asmuo turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką. Daugiau apie nedarbo išmoką galite sužinoti čia.

Jei kvalifikaciją įgijote kitoje šalyje, reikalingi šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu). Užsienyje įgyto vidurinio ir aukštojo išsilavinimo akademinį pripažinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras, užsienyje įgyto mokslo (meno) daktaro laipsnio vertinimą – Lietuvos mokslo taryba.

Ką vertėtų žinoti grįžtant į Lietuvą?

Patariame grįžtant į Lietuvą parsivežti šiuos dokumentus:

Jei dirbote ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje, iš tos šalies kompetentingos įstaigos gaukite U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius. Į šiuos laikotarpius bus atsižvelgiama skaičiuojant nedarbo socialinio draudimo išmoką Lietuvoje. Atkreipiame dėmesį, kad nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama toje šalyje, kurioje asmuo paskutinį kartą vykdė darbinę veiklą ir buvo draustas nedarbo socialiniu draudimu.

ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje gaunamą nedarbo išmoką galite eksportuoti į Lietuvą. Pasibaigus darbo sutarčiai arba ją nutraukus, turėtumėte kreiptis į paskutinės darbovietės šalies užimtumo tarnybą dėl U2 dokumento išdavimo. U2 dokumentas gali būti išduodamas, jeigu esate registruotas užimtumo tarnyboje bent 4 savaites ir turite teisę į nedarbo išmoką.

Gavę U2 dokumentą, per 7 dienas privalote užsiregistruoti Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje Lietuvoje. Nedarbo išmoka bus mokama tokio dydžio, kokią paskyrė U2 dokumentą išdavusi įstaiga, ir ne ilgiau kaip iki dokumente nurodytos datos.

Šioje pažymoje nurodoma, kokias įmokas mokėjote šalyje, kurioje gyvenote ir dirbote. Pažymą turite pateikti „Sodrai“.

Ši pažyma reikalinga, jei norėtumėte atvykti gydytis Lietuvoje – gavus planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, už jas sumokėtų dokumentą išdavusios šalies institucija. Šią pažymą išduoda ES ar EEE šalies arba Šveicarijos valstybinio sveikatos draudimo įstaiga.

Jei esate apdraustas ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje ir planuojate svečiuotis Lietuvoje, išvykdami nepamirškite pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelės, kurią išduoda tos šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. Ši kortelė pravers, jei Lietuvoje prireiktų būtinosios medicinos pagalbos.

Ką pirmiausia turite atlikti grįžę?

Turite klausimų? Susisiekite su EURES konsultantais!

[email protected]

 

ESF

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (arba +370 5 250 0883)

El. paštas [email protected]