Kaip tapti EURES nariu ir partneriu

Apie EURES Kaip tapti EURES nariu ir partneriu

Kaip tapti EURES nariu ar partneriu?

Siekiant skatinti EURES tinklo veiklos efektyvumą bei užtikrinti laisvą asmenų judėjimą, gerinantį Europos darbo rinkos veikimą, EURES veikla buvo reformuota EURES reglamentu (ES) 2016/589. Vienas pagrindinių EURES reglamento tikslų – išplėsti tinklą, į jį įtraukiant daugiau organizacijų, kad būtų galima teikti informaciją ir įdarbinimo paslaugas dar platesnei darbo ieškančių asmenų ir darbdavių auditorijai visoje Europoje. EURES tinklo nare gali tapti bet kuri įdarbinimo paslaugas teikianti organizacija, jei ji atitinka bendrus EURES reglamente nustatytus kriterijus bei nacionalinės sistemos reikalavimus ir procedūras.

Kad galėtų tapti EURES nare, organizacija turi teikti visas šias tris paslaugas:

EURES partneriai turi teikti bent vieną iš aukščiau minėtų trijų paslaugų ir pagrįsti, kodėl jie negali teikti visų nurodytų paslaugų, pvz., dėl savo dydžio, ribotų išteklių ar kitų įprastai teikiamų paslaugų pobūdžio.

Visi EURES nariai ir partneriai turi atitikti tam tikrus EURES reglamente išvardytus būtiniausius paslaugų teikimo (pvz., darbo standartų ir įstatymų laikymasis, gebėjimas teikti paslaugas, nemokamas paslaugų teikimas darbuotojams) ir dalyvavimo EURES tinkle (pvz., reikiamus standartus ir formatus atitinkančių duomenų teikimas, programų rengimas ir ataskaitų teikimas, darbuotojų paskirstymas ir mokymas) kriterijus.

Vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos įsakymu, 2020 m. birželio mėn. 12 d.  Užimtumo tarnyba patvirtino EURES narių ir partnerių patvirtinimo tvarkos aprašą, kuris nustato EURES narių ir partnerių patvirtinimo bendruosius reikalavimus ir kriterijus, paraiškų priėmimo, vertinimo ir sprendimo priėmimo, EURES narių ir partnerių patvirtinimo ir jų atšaukimo tvarką Lietuvoje.

Susisiekite su mumis el. paštu dėl detalėsnės informacijos. 

ESF

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (arba +370 5 250 0883)

El. paštas [email protected]