Darbo mobilumo programa „TMS / Tavo pirmasis EURES darbas“

Darbo mobilumo programa „TMS / Tavo pirmasis EURES darbas“

Galbūt planuojate grįžti į Lietuvą ir turite darbo pasiūlymą? O gal planuojate vykti į darbo pokalbį ar persikelti dirbti ir gyventi į kitą ES šalį, Islandiją ar Norvegiją? Tuomet kviečiame dalyvauti Europos darbo mobilumo programoje ir pasinaudoti galimybe gauti finansinę pagalbą.

Lietuvos Užimtumo tarnyba yra Švedijos Užimtumo tarnybos administruojamo projekto „TMS / Tavo pirmasis EURES darbas“ dalis. Lietuvos EURES konsultantai suteiks visą reikalingą informaciją apie šią programą bei padės teisingai užpildyti prašymus dėl finansavimo suteikimo tarp Europos Sąjungos valstybių narių judantiems darbuotojams bei įvairių profesijų atstovų ieškantiems darbdaviams. Išsamią informaciją apie programą (anglų kalba) rasite čia.

Europos darbo mobilumo programos „TMS / Tavo pirmasis EURES darbas“ tikslai:

Kokia parama teikiama darbo ieškantiems žmonėms?

Asmenims nuo 18 metų teikiama tiesioginė finansinė parama gali apimti:

Kokia parama teikiama darbdaviams?

Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), kuriose dirba iki 250 darbuotojų gali gauti finansinę paramą (vienkartinę išmoką) naujai įdarbinto darbuotojo integracijos programos išlaidoms padengti. Programoje visada turi būti numatytas mokymo komponentas, pvz., kalbos mokymas, profesinės kvalifikacijos kėlimas ir pan.

Kas gali dalyvauti programoje?

TIKSLINĖS

GRUPĖS

DARBO IEŠKANTYS ASMENYS

DARBDAVIAI

TINKAMUMO KRITERIJAI

Nuo 18 metų amžiaus prašymo pateikimo metu.

ES šalies, Islandijos arba Norvegijos pilietis, teisėtai gyvenantis bet kurioje iš šių šalių.

Nori įsidarbinti kurioje nors iš minėtų šalių, išskyrus šalį, kurioje gyvena.

Nebūtinai pirmą kartą judaus darbo ieškantis kandidatas.

Turi bet kokią kvalifikaciją ar darbo patirtį.

Organizacijos / įmonės, teisiškai įsteigtos bet kurioje ES šalyje, Islandijoje arba Norvegijoje, kuriose dirba iki 250 darbuotojų.

Nori įdarbinti darbuotojus iš kitos ES šalies, Islandijos arba Norvegijos.

Siūlo darbą pagal nacionalinius darbo ir socialinės apsaugos įstatymus.

Siūlo ne mažiau šešių mėnesių darbo sutartį, darbą visą dieną arba pusę dienos (arba > 50 proc. etato ekvivalento).

Stažuotojams arba pameistriams: gali organizuoti mokymąsi darbo vietoje, teikti paramą persikeliant, išduoti pažymėjimą deklaraciją apie įgytus įgūdžius ir gebėjimus paskyrimui pasibaigus.

Laikosi šalyse, kuriose yra įsteigtos, galiojančių darbo ir mokesčių įstatymų.

REIKALAVIMAI DARBO VIETAI

Darbas yra kitoje ES šalyje (taip pat Islandijoje arba Norvegijoje) nei gyvena kandidatas.

Darbo vieta atitinka nacionalinius darbo ir socialinės apsaugos įstatymus.

Užtikrinamas darbo užmokestis ir rašytine sutartimi pagrįsti santykiai.

Darbo sutarties trukmė ne mažiau kaip  6 mėnesiai.

Darbas ne mažiau kaip puse etato.

Darbo sąlygos nurodytos laisvos darbo vietos aprašyme ir darbo sutartyje.

Atitinka specialias mokomosios praktikos ir pameistrystės sąlygas.

NETAIKOMA

Piliečiams ir darbdaviams iš Lichtenšteino, Šveicarijos Konfederacijos ir trečiųjų šalių, taip pat įdarbinimui šiose šalyse.  Komandiruotiems darbuotojams.

Įdarbinimui ES institucijose ir įstaigose, taip pat kitose panašiose tarptautinėse organizacijose ir agentūrose arba ES finansuojamose organizacijose.

Įdarbinimui, neatitinkančiam būtiniausių kokybės standartų ir sutarties trukmės reikalavimų.

Profesiniam mokymui ar bet kokios kitos formos mokymui, kuris yra privalomo kvalifikacijos pripažinimo reikalavimų dalis, taikoma, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ir teisės profesijoms.

 Kur kreiptis ir rasti detalesnę informaciją?

Jeigu turite klausimų, ar norite dalyvauti programoje  „TMS / Tavo pirmasis EURES darbas“, susisiekite su Lietuvos EURES konsultantais el. paštu . Išsami informacija apie programą (anglų kalba) pateikta Švedijos užimtumo tarnybos tinklapyje: https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/your-first-eures-job.

 

 

ESF

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (arba +370 5 250 0883)

Faksas (8 5) 236 0788

El. paštas eures@uzt.lt