Nedarbo draudimo stažo sumavimas

Migrantams Nedarbo draudimo stažo sumavimas

Nedarbo draudimo stažo sumavimas

Užsienyje įgytas nedarbo draudimo stažas įrodomas pateikus U1 ar U002 formas.

Jei Jūs dirbote vienoje ar keliose Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse narėse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijos Konfederacijoje ir neturite nedarbo socialinio draudimo stažą patvirtinančio dokumento, dėl tarpininkavimo patvirtinant užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą galite kreiptis į artimiausią  „Sodros” skyrių.

Prašymą tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių, įgytų kitoje valstybėje narėje, patvirtinimo galite pateikti:

Kreipiantis į „Sodros“ skyrių, reikia turėti:

Pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje

„Sodros“ skyrius per 7 darbo dienas nuo Jūsų prašymo gavimo dienos kreipsis į užsienio valstybės kompetentingą įstaigą dėl duomenų apie užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą gavimo, o gavus iš užsienio atsakymą apie tai Jus informuos Jūsų prašyme nurodytu būdu.

Jei Jūs dirbote Lietuvoje ir norite gauti nedarbo socialinio draudimo stažą patvirtinantį dokumentą, turite pateikti prašymą išduoti U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpius, įgytus Lietuvoje.

Prašymą išduoti U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpius, įgytus Lietuvos Respublikoje, galite pateikti:

Kreipiantis į „Sodros“ skyrių, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje

U1 dokumentas  išduodamas per 5 darbo dienas nuo Jūsų prašymo gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.

Atsiimdami U1 dokumentą turite pateikti:


Pagrindas: Europos sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-646.

Šaltinis: www.sodra.lt 

ESF

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (arba +370 5 250 0883)

El. paštas [email protected]