Prekyba žmonėmis

Migrantams Prekyba žmonėmis

Prekyba žmonėmis šiandieninėje visuomenėje dažniausiai yra įvardinama kaip moderni vergovės forma. Šiandien pasaulyje egzistuoja daugybė prekybos žmonėmis formų. Jos nuolat kinta, atsiranda vis naujų būdų ir priemonių, prisidedančių prie žmonių išnaudojimo pačiais įvairiausiais tikslais. 

Prekyba žmonėmis gali būti

Jūs galite nukentėti nuo prekybos žmonėmis, kai nepažįstamas ar ilgą laiką nematytas pažįstamas asmuo / giminaitis staiga tampa įtartinu geradariu:   

Jei gavote pasiūlymą greitai užsidirbti:  

Kreipkitės, praneškite – Jūs turite teises! 

Jūs galite: 

VISĄ PARĄ veikia Lietuvos Caritas programos  SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius. Šiuo numeriu skambinti kviečiame ir šeimų narius, bet kokių tarnybų atstovus, įtariančius apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Lietuvos Caritas specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. 

KOPŽI yra nevyriausybinė organizacija, teikianti socialines, psichologines, teisines, saugaus būsto paslaugas prekybos žmonėmis, prostitucijos, seksualinės prievartos aukoms, vykdanti prevencinę, šviečiamąją veiklą vietos ir nacionaliniame lygmenyje. KOPŽI advokatauja dėl nukentėjusiųjų teisių praktinio įgyvendinimo šalyje ir už jos ribų, www.anti-trafficking.lt.  

 VRM lankstinukas  

Šaltinis: www.prekybazmonemis.lt   

ESF

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (arba +370 5 250 0883)

El. paštas [email protected]