EURES
Mes užtikriname laisvą darbuotojų judėjimą Europoje
Naujienos ir renginiai Naujienos Kaip darbdaviai gali pasirengti naujam mišriam darbo metodui

Kaip darbdaviai gali pasirengti naujam mišriam darbo metodui

Nuotrauka
Remiantis nauja apklausa, po pandemijos dauguma ES darbuotojų norėtų dirbti iš namų bent kelias dienas per savaitę. Šis mišrus modelis suteikia įmonėms naujų galimybių diegti naujus darbo metodus. Į ką įmonės turėtų atsižvelgti įgyvendindamos šį naują modelį?

Nauja apklausa kurią atliko Eurofound parodė, kad dauguma ES darbuotojų bent retkarčiais labiau norėtų dirbti namuose (nesant COVID-19 apribojimų), o populiariausias pasirinkimas – hibridinis darbo metodas (32 proc.). Daugelis įmonių vis dar bando suprasti, ką joms reiškia mišrus darbo metodas, ir kaip jos gali prisitaikyti prie šios naujos tendencijos, kad ir toliau dirbtų našiai.

Daugeliui bendrovių, norinčių pradėti dirbti mišriai, reikės stipriai pakeisti darbo kultūrą ir parengti naują politiką bei tvarką. Įmonėms, kurios nepritaria lanksčioms darbo formoms, kyla didesnės darbuotojų kaitos ir mažesnės darbuotojų motyvacijos pavojus. Be to, tokias įmones darbo ieškantys ir galimai įdarbinti asmenys gali laikyti mažiau patraukliomis. Tad, ką įmonės turėtų apsvarstyti, siekdamos įgyvendinti mišrų darbo metodą?

Atlikti rizikos vertinimą

Nuo pandemijos pradžios daug kalbėta apie būtinybę darbdaviams įsiklausyti į savo darbuotojų poreikius. Tačiau įmonių savininkams taip pat svarbu suprasti ir savo įmonės poreikius. Prieš kurdami atitinkamą politiką, darbdaviai turėtų pasvarstyti, ar nevertėtų atlikti rizikos vertinimo, kad išsiaiškintų galimą mišraus darbo poveikį ne tik darbuotojams, bet ir pačiai įmonei. Šis vertinimas padės įmonių savininkams priimti labiau pagrįstus sprendimus apie tai, kokias pareigas galima atlikti nuotoliniu būdu, kiek dienų per savaitę ir (arba) mėnesį galima dirbti nuotoliniu būdu, ir iš kokių vietų darbuotojams leidžiama dirbti (pvz., jei darbuotojai yra kitoje laiko zonoje, jų darbo laiką gali tekti keisti taip, kad jis atitiktų pagrindines įmonės darbo valandas).

Užtikrinti vienodą požiūrį

Rengdami savo bendrovės mišraus darbo politiką, pasirūpinkite, kad jūsų gairės būtų teisingos visiems darbuotojams ir nediskriminuotų dėl amžiaus, negalios, santuokinės padėties, nėštumo ir motinystės, rasės, religijos, lyties ir seksualinės orientacijos. Svarbu pasikonsultuoti su Žmogiškųjų išteklių skyriumi arba išorės specialistu, kad dėl naujos politikos tarp darbuotojų nekiltų įtampa, ir įmonei nebūtų iškelta bylų. Taip pat svarbu užtikrinti, kad su nuotoliniu būdu dirbančiais darbuotojais nebūtų elgiamasi kitaip nei su visą darbo laiką biure dirbančiais darbuotojais.

Stiprinti darbdavių ir darbuotojų pasitikėjimą

Kai dėl COVID-19 įmonės buvo priverstos uždaryti biurus ir tapo įprasta dirbti nuotoliniu būdu, daugelis darbdavių iškėlė stebėjimo ir užtikrinimo, kad darbuotojai nepiktnaudžiautų nauja laisve, klausimą. Siekdami valdyti padėtį kai kurie įmonių savininkai įdiegė stebėjimo sistemas, tačiau jos palaikytos kišimusi darbuotojų privatumą. Jausmas, kad nuolat yra stebimi, gali sumenkinti darbuotojų motyvaciją ir versti juos jaustis nepatikimais. Stebėsena turėtų būti skaidri ir apimti tik įmonės poreikius. Tai reiškia, jog reikia užtikrinti, kad jūsų darbuotojai būtų saugūs, o atlikti užduotis – svarbiau nei sekti, kiek valandų iš tiesų jie dirba kompiuteriu.

Draudimams laisvėjant darbuotojai ruošiasi grįžti į darbo vietas ir galbūt svarsto, kaip tai įvyks. Pateikiame keturis esminius patarimus, kaip pasitikti į darbo vietas grįžtančius darbuotojus.

Susijusios nuorodos

Keturi patarimai, kaip pasitikti į darbo vietas pasibaigus COVID-19 krizei grįžtančius darbuotojus

Darbas per COVID-19 pandemiją

Šaltinis: www.eures.europa.eu.

ESF

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (arba +370 5 250 0883)

El. paštas [email protected]