EURES
Mes užtikriname laisvą darbuotojų judėjimą Europoje
Naujienos ir renginiai Naujienos Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas

Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas

Nuotrauka

Šiais metais įsigaliojo naujas Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas. Jame daugiausia dėmesio skiriama Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ir dirbančių ES piliečių ir ES gyvenančių Jungtinės Karalystės piliečių teisių ir pasirinkimų apsaugai.

ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarime pripažįstamos ne ES šalyse gyvenančių ES piliečių, taip pat ES gyvenančių Jungtinės Karalystės piliečių teisės, ir apibrėžiami suderinti požiūriai į prekybą ir galimybes. Teisės aktai, dėl kurių pirmą kartą susitarta 2020 m. gruodžio mėn., apima piliečių teises, finansinį susitarimą tarp Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos ir protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos.

Nuo 2016 m. kai Jungtinė Karalystė pirmą kartą nusprendė išstoti iš ES, o 2020 m. oficialiai iš jos išstojo, įvyko daug diskusijų siekiant, kad būtų užtikrinti Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių gyvenimo pasirinkimai, saugumas ir apsauga. Oficialios derybos dėl to, kokie ateityje bus Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos ryšiai, prasidėjo 2020 m. kovo mėn. ir baigėsi ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu.

Apsaugotos teisės gyventi, dirbti ir studijuoti

Nuo šių metų pradžios yra įgyvendinami teisės aktai, siekiant apsaugoti daugiau kaip 3 mln. Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių ir daugiau kaip 1 mln. Jungtinės Karalystės piliečių ES šalyse teises.

Šiais teisės aktais siekiama užtikrinti, kad piliečiai ir toliau galėtų gyventi, dirbti ir mokytis ir Europos Sąjungos ir jai nepriklausančiose šalyse, be to, juose atsižvelgta į tokius aspektus kaip pagrindinės teisės darbe, sveikatos ir saugos standartai ir sąžiningos darbo sąlygos.

Susitarime teigiama, kad iki 2021 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje gyvenę ES piliečiai gali toliau joje gyventi, jei iki 2021 m. birželio 30 d. jie pateikė prašymą pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą. Asmenims, kurie po 2021 m. sausio 1 d. toliau dirba Jungtinėje Karalystėje ir pateikė prašymą pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, nereikės teikti prašymo išduoti pasienio darbuotojo dokumentą.

Jungtinės Karalystės piliečiams, kurie teisėtai gyveno ES iki 2021 m. sausio 1 d., ir praėjus šiai datai toliau gyvena ES, gali tekti kreiptis, kad jiems būtų suteiktas naujas gyventojo statusas toje valstybėje narėje, kurioje jie gyvena. Jie taip pat turi teisę teikti prašymą išduoti pasienio darbuotojo dokumentą toje valstybėje narėje.

Socialinė apsauga ir toliau koordinuojama

Be to, ES piliečių, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos nuolatos gyveno ir dirbo Jungtinėje Karalystėje (arba atvirkščiai), socialinės apsaugos teisės aktai yra visiškai koordinuojami. Vėliau tokiais atvejais visos su teisėmis į socialinę apsaugą susijusios ES taisyklės ir toliau bus taikomos.

Taip pat, ES piliečiams, kurie Jungtinėje Karalystėje gyveno ne nuolatos, tačiau kuriems iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo taikomi Jungtinės Karalystės socialinės apsaugos teisės aktai (arba atvirkščiai), yra taikomas dalinis koordinavimas. Toks koordinavimas galioja, pavyzdžiui, vienodo požiūrio ir ligos ir šeimos išmokų taisyklėms, taip pat bendroms skirtingų gyvenamųjų vietų laikotarpių teisėms ir pareigoms.

Be to, Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė sudarė susitarimus su Šveicarija ir EEE narėmis esančiomis ELPA valstybėmis (Islandija, Lichtenšteinu, Norvegija ir Šveicarija) siekdamos apsaugoti trišalių padėčių asmenis (pvz., pereinamojo laikotarpio pabaigoje ES gyvenantį ar dirbantį Jungtinės Karalystės pilietį, kurio vaikai gyvena kitoje ES valstybėje narėje).

Daugiau informacijos apie ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą rasite

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_lt

 

Susijusios nuorodos

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_lt

Šaltinis: www.eures.europa.eu.

ESF

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (arba +370 5 250 0883)

Faksas (8 5) 236 0788

El. paštas [email protected]