EURES
Mes užtikriname laisvą darbuotojų judėjimą Europoje
Naujienos ir renginiai Naujienos Ateityje dirbsime mišriai – iš įvairių darbo vietų

Ateityje dirbsime mišriai – iš įvairių darbo vietų

Nuotrauka
Vis daugiau apklausų rodo, kad darbuotojai norėtų dirbti mišriai – jie vertina lankstumą ir galimybę padalyti savo darbo laiką tarp namų ir darbo vietos.

Daugelis darbuotojų džiaugiasi didesniu lankstumu, kurį suteikė darbas iš namų pandemijos metu. Nors svarbu palaipsniui grįžti į darbo vietas ir pasinaudoti gyvo bendradarbiavimo privalumais, artimiausioje ateityje dalį darbo laiko toliau dirbsime nuotoliniu būdu.

Mišrūs darbo metodai suteikia didesnį lankstumą. Ne visas darbas turi būti atliekamas biure tuo pačiu metu. Tačiau po COVID-19 pandemijos mišrus darbas pareikalaus didelių darbo kultūros pokyčių ir naujų darbo metodų, kartu su tam skirtomis priemonėmis ir praktika.

Mišrus modelis

Kaip ir dirbdami visą darbo laiką nuotoliniu būdu, dirbdami pagal mišrų darbo modelį turime labiau susitelkti į žmonių valdymą, o ne vien užduočių vykdymą. Tai reiškia, kad turime labiau stengtis padėti vieni kitiems, pasitikėti ir pasikliauti vieni kitais, išsiaiškinti darbo santykius ir pasirūpinti, kad susirinkimuose dalyvautų visi. Svarbus ne buvimas darbe, o rezultatai.

Per pandemiją turėjome sugalvoti, kaip virtualioje erdvėje atkurti neformalų bendravimą, kuris anksčiau vykdavo koridoriuose arba per pietus. Dalį darbo laiko grįžę dirbti į biurą, galėsime daugiau pabendrauti neformaliai. Be to, turime ir toliau aktyviai dalytis informacija ir užtikrinti konstruktyvų atgalinį ryšį.

Veiksminga komunikacija

Mišraus darbo pagrindas – veiksminga komunikacija, kuri yra ne tik sėkmės, bet galimai ir didelės rizikos veiksnys. Jei komunikacija nėra tinkamai valdoma, ji gali lemti informacijos srauto triktis, žinių spragas, veiksmingo komandinio darbo kliūtis ir biure nesančių komandos narių atskirtį. Veiksminga komunikacija turi būti vertinama kaip kiekvieno grupės nario atsakomybė. Skyriai, sektoriai ir grupės turėtų aptarti savo prioritetus ir kartu nustatyti aiškius lūkesčius, be kita ko, skirti laiko tiksliniam darbui ir susitarti, kada reikia fiziškai būti biure, o kada ne.

Laipsniškas grįžimas dirbti atvirose biuro erdvėse

Nors esame nustatę taisykles sveikatai ir saugai nuo COVID-19 užtikrinti, neturėtume pamiršti ir emocinės bei psichinės gerovės. Kai kuriems darbuotojams gali būti neramu arba sunku grįžti dirbti į atvirą darbo erdvę. Šis procesas gali užtrukti ir pareikalauti pokyčių. Todėl raginame vadovus žiūrėti į tai lanksčiai, jautriai ir atvirai aptarti aplinkybes su kiekvienu asmeniu ir išsiaiškinti, kokie pakeitimai ir (arba) pagalba reikalinga, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sėkmingai grįžti į darbo vietą.

Darbuotojų darbo stebėsena ir vertinimas

Kai darbuotojai dirba nuotoliniu būdu ar lanksčiau, gali būti sunkiau stebėti jų darbo rezultatus. Užuot vertinę darbuotojus pagal jų fizinį buvimą ir laiką biure (arba virtualiuose susitikimuose), vadovai turės prisitaikyti – išmokti darbuotojus vertinti pagal rezultatus, pasiektus tikslus, rodiklius, indėlį ir įdėtas pastangas. Todėl svarbu, kad vadovai reguliariai su kiekvienu komandos nariu individualiai aptartų darbo rezultatus, nuolat teiktų jiems savo atsiliepimus ir prireikus atnaujintų darbo tikslus.

Darbas mišrioje komandoje

Mišri komanda – tai komanda, kurioje konkrečią dieną vieni žmonės dirba nuotoliniu būdu, o kiti – biure. Kad toks darbas duotų kuo daugiau naudos, turime pergalvoti, kaip dirbame vieni su kitais. Kai kurių darbo grupių nariai pagal mišraus darbo modelį iš skirtingų vietų dirba jau kelerius metus. Tačiau kitiems tai naujovė ir jiems reikia laiko prisitaikyti. Mišriose komandose daugiau dėmesio turime skirti mūsų komandų, atskirų jų narių ir mūsų pačių valdymui – užduotims, kurias atlikti lengviau dirbant vienoje fizinėje erdvėje. Visi turime prie to prisidėti.

Naujų, lanksčių darbo metodų privalumai

Galvodami apie lanksčius darbo metodus ir kaip geriausiai prisitaikyti prie nuotolinės ir (arba) mišrios darbo aplinkos, laikykitės toliau nurodytų penkių pagrindinių principų.

  1. Puoselėkite pasitikėjimo, atsakomybės ir rezultatų siekimo kultūrą: vertinkite nuomones ir rezultatus.
  2. Taikykite pažangią ir sveiką darbo praktiką: raskite pusiausvyrą tarp to, ką darote, ir to, kaip tai darote.
  3. Įvaldykite bendro darbo priemones: ar pavyks dirbti lanksčiai, priklausys nuo mūsų gebėjimo bendradarbiauti skirtingu laiku ir iš įvairių vietų.
  4. Eksperimentuokite ir prisitaikykite: būkite smalsūs, siūlykite patobulinimus ir eksperimentuokite išbandydami skirtingus darbo metodus ir taisykles.
  5. Susitarkite su grupės nariais: pritaikykite lankstaus darbo metodus prie savo komandos poreikių ir aplinkybių. Nuolat peržiūrėkite savo susitarimus.

Mišrus darbas kelia naujų iššūkių darbdaviams ir vadovybei. Nors jie jau gali būti įgiję naujų nuotoliniu būdu dirbančių darbuotojų valdymo įgūdžių, mišrus darbas kelia unikalių iššūkių, kurie skiriasi nuo būdingųjų darbui, kai didžiąją darbo laiko dalį dirbama nuotoliniu būdu, ir būdingųjų darbui, kai didžiąją darbo laiko dalį dirbama biure.

Šis mišrus modelis suteikia įmonėms naujų galimybių pasitelkti naujus darbo metodus. Į ką įmonės turėtų atsižvelgti įgyvendindamos šį naują modelį? Skaitykite mūsų straipsnį Kaip darbdaviai gali pasirengti naujam mišriam darbo metodui.

Susijusios nuorodos

Kaip darbdaviai gali pasirengti naujam mišriam darbo metodui

Šaltinis: www.eures.europa.eu.

ESF

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (arba +370 5 250 0883)

Faksas (8 5) 236 0788

El. paštas [email protected]