Tavo pirmasis EURES darbas

Darbo mobilumo programos Tavo pirmasis EURES darbas

Galbūt planuojate grįžti į Lietuvą ir turite darbo pasiūlymą? O gal planuojate vykti į darbo pokalbį ar persikelti dirbti į kitą ES šalį, Islandiją ar Norvegiją? Tuomet kviečiame dalyvauti programoje  „Tavo pirmasis EURES darbas“ ir pasinaudoti galimybe gauti finansinę pagalbą.

„Tavo pirmasis EURES darbas“ (Your first EURES job, toliau – YFEJ) yra profesinio judumo programa, kuria siekiama:

Kokia parama teikiama?

Jaunuoliams iki 35 metų teikiama tiesioginė finansinė parama gali apimti:

Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), kuriose dirba iki 250 darbuotojų gali gauti finansinę paramą (vienkartinę išmoką) naujai įdarbinto jauno darbuotojo, pameistrystės programos dalyvio ar stažuotojo integracijos programos išlaidoms padengti. Programoje visada turi būti numatytas mokymo komponentas, pvz., kalbos mokymas, profesinės kvalifikacijos kėlimas ir pan.

Kas gali dalyvauti programoje?

TIKSLINĖS

GRUPĖS

JAUNIMAS

DARBDAVIAI

TINKAMUMO KRITERIJAI

18–35 metų amžiaus prašymo pateikimo metu.

ES šalies, Islandijos arba Norvegijos pilietis, teisėtai gyvenantis bet kurioje iš šių šalių.

Nori įsidarbinti kurioje nors iš minėtų šalių, išskyrus šalį, kurioje gyvena.

Nebūtinai pirmą kartą judaus darbo ieškantis kandidatas.

Turi bet kokią kvalifikaciją ar darbo patirtį.

Organizacijos / įmonės, teisiškai įsteigtos bet kurioje ES šalyje, Islandijoje arba Norvegijoje, kuriose dirba iki 250 darbuotojų.

Nori įdarbinti darbuotojus iš kitos ES šalies, Islandijos arba Norvegijos.

Siūlo darbą pagal nacionalinius darbo ir socialinės apsaugos įstatymus.

Siūlo ne mažiau kaip trijų arba šešių mėnesių darbo sutartį, darbą visą dieną arba pusę dienos (arba > 50 proc. etato ekvivalento).

Stažuotojams arba pameistriams: gali organizuoti mokymąsi darbo vietoje, teikti paramą persikeliant, išduoti pažymėjimą deklaraciją apie įgytus įgūdžius ir gebėjimus paskyrimui pasibaigus.

Laikosi šalyse, kuriose yra įsteigtos, galiojančių darbo ir mokesčių įstatymų.

REIKALAVIMAI DARBO VIETAI

Darbas, mokomoji praktika ar pameistrystė  yra kitoje ES šalyje (taip pat Islandijoje arba Norvegijoje) nei gyvena kandidatas.

Darbo vieta atitinka nacionalinius darbo ir socialinės apsaugos įstatymus ir užtikrina atvirą bei skaidrią informaciją apie šalių teises ir pareigas.

Užtikrinamas darbo užmokestis ir rašytine sutartimi pagrįsti santykiai.

Trunka ne mažiau kaip 3 mėnesius (mokomoji praktika) arba 6 mėnesius (paprastas darbas arba pameistrystė).

Trunka visą darbo dieną arba pusę darbo dienos (ne mažiau kaip 50 proc. etato ekvivalento).

Darbo sąlygos nurodytos laisvos darbo vietos aprašyme ir darbo sutartyje.

Atitinka specialias mokomosios praktikos ir pameistrystės sąlygas.

NETAIKOMA

Piliečiams ir darbdaviams iš Lichtenšteino, Šveicarijos Konfederacijos ir trečiųjų šalių, taip pat įdarbinimui šiose šalyse.  Komandiruotiems darbuotojams.

Įdarbinimui ES institucijose ir įstaigose, taip pat kitose panašiose tarptautinėse organizacijose ir agentūrose arba ES finansuojamose organizacijose.

Įdarbinimui, neatitinkančiam būtiniausių kokybės standartų ir sutarties trukmės reikalavimų.

Profesiniam mokymui ar bet kokios kitos formos mokymui, kuris yra privalomo kvalifikacijos pripažinimo reikalavimų dalis, taikoma, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ir teisės profesijoms.

 

Kur kreiptis?

Jeigu turite klausimų, ar norite dalyvauti programoje susisiekite su EURES konsultantais el. paštu .

 

Naudingos nuorodos:

Tavo pirmasis EURES darbas vadovas

Tavo pirmasis EURES darbas lankstinukas

Dažnai užduodami klausimai dėl "Tavo pirmojo EURES darbo"

 

ESF

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (arba +370 5 250 0883)

Faksas (8 5) 236 0788

El. paštas eures@uzt.lt